Επαγγελματικός Προσανατολισμός με χρήση Τεστ
Επαγγελματικός προσανατολισμός για:

  • Eφήβους 16-19 ετών
  • Eνήλικες για αλλαγή καριέρας ή επιλογή  μεταπτυχιακών σπουδών.

Η εργασία μας απορροφά καθημερινά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, καθώς και να έχουμε τις απαραίτητες ικανότητες, για να ξεχωρίσουμε στον τομέα μας. Ωστόσο, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούν τη δουλειά τους ένα «αναγκαίο κακό» και δεν αντλούν από αυτή καμία ευχαρίστηση.

Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα και τα εργαλεία, ώστε να γνωρίσει ο καθένας μας τον εαυτό του, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του και να επιλέξει το επάγγελμα που ταιριάζει σε αυτά. Το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού χορηγείται σε μαθητές, φοιτητές, αλλά και σε ενήλικες που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας, αλλά αναζητούν μια διαφορετική καριέρα. Μέσω του τεστ αυτού, αξιολογούνται έγκυρα και αξιόπιστα οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου και προτείνονται τα πιο κατάλληλα γι’ αυτόν επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Συμπλήρωση Τεστ και Ερωτηματολογίων

Αποσκοπούν στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερομένου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

  • Τεστ Προσωπικότητας
  • Τεστ Ικανοτήτων
  • Τεστ Ενδιαφερόντων
  • Συνέντευξη με το Σύμβουλο αναφορικά με τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα του ατόμου
  • Αξιολόγηση – Επεξεργασία ευρημάτων

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος επεξεργάζεται τα αποτελέσματα του τεστ και προχωρά στη συσχέτισή τους με τα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά των χαρακτηριστικών επαγγελμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται σε μια Αναλυτική Έκθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η οποία παραδίδεται στην επόμενη φάση και αποτελεί έναν ασφαλή οδηγό για την αυτογνωσία του και την κατεύθυνση σπουδών και επαγγέλματος που του ταιριάζουν.

Παράδοση Έκθεσης Αποτελεσμάτων & Συζήτηση – Πληροφόρηση

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο Σύμβουλος συζητά με τον ενδιαφερόμενο (μαζί και με τους γονείς, αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών) τις ιδέες και τις απόψεις του, σε συνδυασμό με την παρουσίαση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

Προτείνονται εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις, που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα του νέου. Παραδίδεται και η προσωπική Έκθεση Αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τέλος, εξετάζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες που προκύπτουν από το συνδυασμό των διαθέσιμων στοιχείων και ο Σύμβουλος πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο για τα επαγγέλματα και τις σχολές που αναδείχθηκαν, καθώς και για τις διαφαινόμενες προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *