Κλινική αξιολόγηση με χρήση εξειδικευμένων έγκυρων Ψυχομετρικών Τεστ
Κλινική αξιολόγηση με χρήση εξειδικευμένων έγκυρων ψυχομετρικών τεστ

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota MMPI®-2

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Το MMPI®-2 περιέχει 120 δείκτες  (κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες), καθώς και 8 κλίμακες εγκυρότητας.

– Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας

– Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων

Βασικά χαρακτηριστικά για την επιλογή προσωπικού που αναγνωρίζονται από το MMPI®-2 περιλαμβάνουν:

– Αντικοινωνική συμπεριφορά (μετρήσιμη από την κλίμακα 4 του MMPI®-2).

– Διαπροσωπική δυσπιστία (μετρήσιμη από την κλίμακα 6 του MMPI®-2.

– Παρεκκλίνουσες σκέψεις και συμπεριφορές (μετρήσιμη από την κλίμακα 8 του MMPI®-2).

– Συναισθηματική αστάθεια (μετρήσιμη από τις κλίμακες 2 και 9 του MMPI®-2).

– Ισχύς του Εγώ (μετρήσιμη από την κλίμακα Εs του MMPI®-2).

– Ενοχική προδιάθεση (μετρήσιμη από την κλίμακα 7 του MMPI®-2).

– Προδιάθεση για κατάχρηση ουσιών (μετρήσιμη από την κλίμακα MAC-R, APS και AAS του MMPI®-2)

– Επιπλέον χρησιμοποιείται στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στη συμβουλευτική γάμου και οικογένειας

Κλiμακες

8 Κλίμακες Εγκυρότητας

5 Υποκλίμακες Υπερβολικής Παρουσίασης του Εγώ

Ειδικά χαρακτηριστικά που μετρώνται

– Υποχονδρίαση (hypochondriasis)

– Κατάθλιψη (depression)

– Υστερία (hysteria)

– Ψυχοπαθητική απόκλιση (psychopathic deviance)

– Ταύτιση με το φύλο (masculinity-femininity)

– Παράνοια (paranoia)

– Αγχώδεις αντιδράσεις (anxiety reactions)

– Σχιζοφρένεια (schizophrenia)

– Υπομανία (hypomania)

– Κοινωνική εσωστρέφεια (social introversion)

– Άγχος

– Απώθηση

– Ισχύς του Εγώ

– Κυριαρχία

– Κοινωνική Ευθύνη

– Κολεγιακή Δυσπροσαρμοστικότητα

– Διαταραχή Μετα- Τραυματικού Στρες

– Κλίμακα Συζυγικού ’γχους

– Εχθρότητα

– Υπερ- Ελεγχόμενη Εχθρότητα

– Κλίμακα Αλκοολισμού του MacAndrew- Αναθεωρημένη

– Κλίμακα Παραδοχής της Εξάρτησης

– Κλίμακα Λανθάνουσας Εξάρτησης

– Κλίμακες Ρόλου του Φύλου

– Επιθετικότητα

– Ψύχωση

– Έλλειψη Κινήτρων

– Αρνητικό Συναίσθημα / Νευρωτισμός

– Εσωστρέφεια / Χαμηλό Θετικό Συναίσθημα

Η Διόρθωση των φύλλων απαντήσεων γίνεται αυτόματα από τον υπολογιστή και παράγονται κατευθείαν τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων
Tα Ψυχομετρικά τεστ χορηγούντε αποκλειστικά από τη Ναυσικά Βραιλα εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη στη χορήγηση και ερμηνείια τους . Η τεχνογνωσία , έχει κάνει δυνατή τη συνεργασία για την ελληνική έκδοση των τεστ που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας αναγνώρισης με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα, όπως τα Πανεπιστήμια της Μιννεσότα και του Harvard, καθώς και με διεθνείς Οίκους, όπως το Performance Assessment Network (PAN).  Καθένα από τα τεστ είναι μια αυστηρά δομημένη, συστηματική και σταθμισμένη διαδικασία για την ασφαλή και ακριβή πρόβλεψη συγκεκριμένων νοητικών χαρακτηριστικών των εξεταζομένων.

 Βιβλιογραφία

Βασισμένο στην αναθεωρημένη έκδοση του 2001 του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα των: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press. For the Greek Translation: ISON Psychometrica Μετάφραση στα ελληνικά: ISON Psychometrica “

 

 Άλλα Τεστ

Τεστ Προσωπικότητας

που αφορούν στην αξιολόγηση του τρόπου που σκέπτεται και αντιδρά το άτομο στις διάφορες καταστάσεις

 

Personality Evaluation Questionaire (PEQ)

Personality Traits Questionnaire (PTQ)

Τεστ Προσωπικότητας (16PF)

SCID-5-CV Δομημένη κλινική συνέντευξη για τις διαταραχές  DSM-5

 

Προβολικά τεστ

Προβολικό Test Thematic Apperception Test (TAT) & C.A.T. προβολικό τεστ για παιδιά.

Τεστ Οικογενειας F-T-H

Ερμηνεία παιδικού ιχνογραφήματος

Τεστ Ικανοτήτων

που αφορούν στη φυσική ευκολία των ανθρώπων να κάνουν ορισμένα πράγματα.

Τεστ Ικανοτήτων Comprehensive Ability Battery (CAB®)
Τεστ Ικανοτήτων Advanced Aptitude Test (AAT)

Τεστ αγχους

Τεστ καταθλιψης

 

Εργασιακά τεστ

Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων

Τεστ αξιών και κινήτρων

Ηγεσίας

Αναγνώρισης του Τρόπου Διοίκησης (SAS-RΙ®)

Έρευνα εργασιακής ικανοποίησης (OSI®)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *