Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους θεραπευτές που εργάζονται με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Αυτός ο τύπος θεραπείας είναι ευρέως αρκετά διαδεμένος. Η ομαδική θεραπεία χρησιμοποιείται μερικές φορές μόνη της, αλλά είναι επίσης συνήθως ενσωματωμένη σε ένα περιεκτικό θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσης ατομική θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.  

Οι Αρχές Ομαδικής Θεραπείας Στη θεωρία και την πρακτική της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, ο Irvin D. Yalom περιγράφει τις βασικές θεραπευτικές αρχές που έχουν προκύψει από αυτο-αναφορές από άτομα που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία ομαδικής θεραπείας: 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ομαδικής θεραπείας περιλαμβάνουν:

Η ομάδα περιλαμβάνει μέλη σε διαφορετικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας. Βλέποντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ή ανακάμπτουν, ελπίζουν σε αυτούς που βρίσκονται στην αρχή της διαδικασίας.

Να είσαι μέλος μιας ομάδας ανθρώπων που έχουν τις ίδιες εμπειρίες βοηθά τους ανθρώπους να δουν ότι αυτό που περνούν είναι οικουμενικό και ότι δεν είναι μόνοι.

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον με την ανταλλαγή πληροφοριών.

τους δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούν τα δυνατά τους σημεία και να βοηθήσουν τους άλλους στην ομάδα να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση.

Η διορθωτική εμπειρία μέσα  στην θεραπευτική ομάδας: Η ομάδα θεραπείας μοιάζει με μια οικογένεια.

Η ομαδική θεραπεία προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο. Η ρύθμιση επιτρέπει στους ανθρώπους να ασκούν συμπεριφορές και ενέργειες στο πλαίσιο της ασφάλειας και της ασφάλειας της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα σε άλλα μέλη της ομάδας. Παρατηρώντας κάποιον που αντιμετωπίζει επιτυχώς ένα πρόβλημα, άλλα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν ότι υπάρχει ελπίδα για ανάκαμψη.

Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης: Ο καθορισμός ομάδων είναι ένα εξαιρετικό μέρος για την άσκηση νέων συμπεριφορών. Η ρύθμιση είναι ασφαλής και υποστηρικτική, επιτρέποντας στα μέλη της ομάδας να πειραματιστούν χωρίς τον φόβο της αποτυχίας.

Μιμητική συμπεριφορά: Τα άτομα μπορούν να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά άλλων μελών της ομάδας ή να παρατηρήσουν και να μιμηθούν τη συμπεριφορά του θεραπευτή.

Διαπροσωπική μάθηση: Με την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και τη λήψη σχολίων από την ομάδα και τον θεραπευτή, τα μέλη της ομάδας μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση για τον εαυτό τους.

Συμφιλίωση ομάδας: Επειδή η ομάδα είναι ενωμένη σε ένα κοινό στόχο, τα μέλη κερδίζουν την αίσθηση ότι ανήκουν και γίνονται αποδεκτά.

Η ανταλλαγή συναισθημάτων και εμπειριών με μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, της ενοχής ή του στρες. Υπαρχειστικοί παράγοντες: Ενώ εργάζεστε μέσα σε μια ομάδα που προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση, η ομαδική θεραπεία βοηθά το μέλος να συνειδητοποιήσει ότι είναι υπεύθυνο για τη ζωή, τις ενέργειες και τις επιλογές τους.

Η ομαδική θεραπεία είναι συχνά πολύ προσιτή. Αντί να επικεντρώνεται σε έναν μόνο πελάτη τη φορά, ο θεραπευτής μπορεί να αφιερώσει τον χρόνο του σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *