Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία (Παιδιών και Εφήβων)
Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία ( Παιδιών και Εφήβων )

Οικογενειακή Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία

Η οικογένεια αποτελεί μια ολότητα, ένα ζωντανό οργανισμό που αναπτύσσεται συνεχώς. Στο πλαίσιο αυτό, η ισορροπία εναλλάσσεται με την ανισορροπία, ενώ εμφανίζονται αλλαγές και κρίσεις, που μπορεί να διαφέρουν ως προς την ένταση τη διάρκεια και το πρόσωπο που μπορεί να εκφράζονται. Συχνά, σε αυτή την πορεία, παρουσιάζονται εμπόδια ή και αδιέξοδα. Σε αυτή την περίπτωση,  το άτομο και η οικογένεια καλείται να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά, μέσω μιας νέας οδού και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

[products columns=”3″ orderby=”date” order=”DESC” ids=”208, 209, 210″]

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *