Ψυχολογικές Εκθέσεις προφίλ για κάθε νόμιμη χρήση
Ψυχολογικές Εκθέσεις προφίλ για κάθε νόμιμη χρήση

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των γνωστικών λειτουργιών μέσω της χρήσης δοκιμασιών (ερωτηματολόγια,λήψη ιστορικού και  tests προσωπικότητας). Πρόκειται για μία δομημένη διαδικασία με στόχο τον σχηματισμό μίας διαγνωστικής εντύπωσης σε ποικίλους τομείς λειτουργίας του ανθρώπου. Έτσι, διερευνώνται τομείς που αφορούν την αντιληπτική και νοητική λειτουργία, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη συναισθηματική έκφραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η διαδικασία:

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση πραγματοποιείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο και χορηγείται συστοιχία δοκιμασιών. Η επιλογή των δοκιμασιών γίνεται από τον Ψυχολόγο ο οποίος, μετά τη λήψη του ιστορικού, είναι σε θέση να επιλέξει τις καταλληλότερες μεθόδους αξιολόγηση αναόγ με τη περιπτωση.

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση ολοκληρώνεται από 1-3  συναντήσεις-χορηγήσεις. Στην πρώτη συνάντηση γίνεται η λήψη του ιστορικού και εν συνεχεία χορηγούνται οι δοκιμασίες.

Το επόμενο στάδιο είναι η επεξεργασία των πρωτοκόλλων και
η συγγραφή των αποτελεσμάτων στην Έκθεση Ψυχολογικής Αξιολόγησης, η οποία παραδίδεται στον παραπέμψαντα (Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Φορέας Ψυχικής Υγείας). Τα πρωτόκολλα των δοκιμασιών και το υλικό της Ψυχολογικής Αξιολόγησης είναι απόρρητα και παραμένουν στο αρχείο του Ψυχολόγου.

Η αξιολόγηση δίνεται γραπτώς μόνο σε αντίστοιχο νόμιμο φορέα στον οποίο το άτομο είτε παραπέμφθηκε είτε πιθανόν να παραπεμφθεί, σε δικηγόρο η σε περιπτωση κατάθεσης σε δικαστήριο. Π.χ. Σε περιπτώσεις επιμέλειας τέκνου,καταλληλότητας υιοθεσίας,καταλληλότητας εργασίας σε ειδικού τύπου επαγγέλματα( ειδικοί φρουροί,αξιωματικοί,αστυνομικοί)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σεπαιδιά και έφηβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον (σχολική επίδοση, διαπροσωπικές σχέσεις, προσαρμογή) ή άλλες συναισθηματικού τύπου δυσκολίες. Πριν την προσέλευσή τους, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά για τον σκοπό της επίσκεψής τους στον ψυχολόγο. Επίσης, είναι απαραίτητη η συναίνεση και η παρουσία των γονέων, προκειμένου να δώσουν πληροφορίες κατά τη λήψη ιστορικού.
 • Σεενήλικες άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή ψυχικές δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσουν ένα σωστό και εμπεριστατωμένο θεραπευτικό σχεδιασμό. Βασική προϋπόθεση είναι να προσέλθουν οικειοθελώς
 • Σε περιπτώσεις αξιολόγησης γονέων για επιμέλεια τέκνου και υιοθεσίας.

Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων

Στην κλινική πράξη για διάγνωση ψυχοπαθολογίας, για να αναγνωρίζονται κρίσιμοι ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για ευαίσθητες θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας και σε δικαστικά πλαίσια.

 

 • Για αξιολόγηση και ανάπτυξη καταλληλότητας ειδικών επαγγελμάτων και σχολών (ειδικοί φρουροί,ειδικές δυνάμεις,ναυτικές σπουδές,αξιωματικούς κ.α.
 • Για κατάθεση σε δικαστήριο ως ψυχολογική έκθεση υπεράσπισης ή αξιολόγησης.

 

Σύνταξη εκθέσεων για δικαστική χρήση με  αξιολόγιση από το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα  (MMPI-2® ) και άλλα αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία.

 

 • Αξιολόγηση ψυχοπαθολογίας και της ικανότητας του κατηγορουμένου να παραστεί σε δίκη
 • Διερεύνηση ψυχοπαθολογίας σε γονείς διαταραγμένων παιδιών και εφήβων
 • Αξιολόγηση ψυχοπαθολογίας σε κατηγορούμενους για σεξουαλική παρενόχληση
 • Αξιολόγηση διαταραχής μετατραυματικού στρες σε ατυχήματα
 • Αποζημίωση για ψυχική οδύνη
 • Διαζύγια/Επιμέλεια παιδιών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *