Career – Executive Coaching
Career – Executive Coaching

Τι είναι το coaching

Το coaching είναι μια δημιουργική διεργασία που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους ώστε να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπική εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων.

Executive coaching

Ορίζεται ως διεργασία που δημιουργεί μια σχέση βοήθειας μεταξύ ενός συμβουλευόμενου ή coachee που έχει διαχειριστική εξουσία(στέλεχος) και ευθύνη σε έναν οργανισμό και έναν σύμβουλο/ που χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών συμπεριφοράς και μεθόδων για να βοηθήσει τον συμβουλεύομενο να επιτύχει ένα αμοιβαία προσδιορισμένο σύνολο στόχων προκειμένου να βελτιώσει την επαγγελματική απόδοσή του, την προσωπική ικανοποίησή του και, κατά συνέπεια, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα ου μέσα σε μια επίσημα καθορισμένη διάρκεια συνεδριών.

Το career coaching

Είναι μια σειρά συνεργατικών συνομιλιών (collaborative conversations) με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία που λειτουργεί με κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Η διαδικασία βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, εμπεριέχει θεωρίες και εργαλεία και έχει ως στόχο να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα τον πελάτη όσο αφορά τις αποφάσεις καριέρας, την εργασία  του και/ή την προσωπική πληρότητα (Yates, 2011).

Απευθύνεται σε ανθρώπους:                              

 • Που θέλουν να έχουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής
 • Που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων τους, αντιμετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες και παίρνοντας την ευθύνη της ζωής τους στα δικά τους χέρια.
 •   Σε όποιον θέλει ή είναι απαραίτητο να προβεί σε αλλαγή καριέρας/ επαγγελματική αλλαγή

Πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι επιλέγουν το coaching είναι  πολιτικοί,υψηλά στελέχη επιχειρήσεων, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, του χώρου του θεάματος αλλά και πάρα πολλοί άλλοι.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικά αιτήματα πελατών:

 • Θέλω να βελτιώσω τα επαγγελματικά μου/να κάνω κάτι καλύτερο επαγγελματικά.
 • Θέλω να αλλάξω δουλειά.
 • Θέλω να βρω δουλειά στον κλάδο μου.
 • Θέλω να αλλάξω εργασιακό περιβάλλον.
 • Θέλω να αντλώ περισσότερη ευχαρίστηση από την εργασία μου.
 • Θέλω να εργαστώ στο εξωτερικό.
 • Θέλω να κάνω μια μεγάλη επαγγελματική αλλαγή.

Συνήθεις δυσκολίες φαίνεται να είναι οι ακόλουθες:

Έλλειψη κινήτρου/ετοιμότητας: Ίσως οι πελάτες μας καλούνται να λάβουν επαγγελματικές αποφάσεις σε μία χρονική στιγμή που δεν έχουν επιλέξει οι ίδιοι την αλλαγή καριέρας αλλά έχει επιβληθεί από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. μείωση μεγέθους ή κλείσιμο εταιρείας.

Αναποφασιστικότητα: Για παράδειγμα: «Να μείνω ή να φύγω;» 

Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ή στάσεις ζωής: Δυσκολία δράσης λόγω λανθασμένων υποθέσεων ή αρνητικών πεποιθήσεων, όπως: «Γιατί να πάρουν κάποιον σαν εμένα σε αυτή τη δουλειά;», «Δε νομίζω ότι θα καταφέρω να πάρω μια τέτοια δουλειά».

Ανεπαρκής γνώση εαυτού ή/και διαθέσιμων επιλογών: Πιο σύνηθες, σε γενικές γραμμές, με νεότερους πελάτες, που δεν έχουν ακόμη μεγάλη εμπειρία ζωής. Μπορεί να υπάρχει δυσκολία άντλησης πληροφοριών από τη ζωή τους και τις συμπεριφορές τους.

Εσωτερικές  συγκρούσεις: «Δεν είμαι ευχαριστημένος εκεί που είμαι αλλά φοβάμαι να κάνω την αλλαγή

Εξωτερικές συγκρούσεις: Σύγκρουση απόψεων και αντιλήψεων με τους σημαντικούς άλλους. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει πίεση από τους γονείς να κάνουν μια διαφορετική επιλογή ή από τον/την σύντροφο για την επίδραση που θα έχει η επιλογή καριέρας στην οικογένεια.

CV/interviewcoaching: Συχνά, κάποιος επισκέπτεται έναν career coach για να δει αν το βιογραφικό του σημείωμα χρειάζεται βελτιώσεις ή αν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για συνεντεύξεις πρόσληψης.

Τα οφέλη του career coaching στην καριέρα

Μελέτες έχουν δείξει ότι το career coaching οδηγεί σε:

 • Αύξηση/βελτίωση αυτεπίγνωσης
 • Αυξημένη αποφασιστικότητα σε θέματα καριέρας
 • Καλύτερη επαγγελματική ταυτότητα
 • Mια πιο ισχυρή αίσθηση του «ποιος είμαι» μέσα στον εργασιακό χώρο
 • Μείωση ανεργίας
 • Πιο ξεκάθαρους εργασιακούς στόχους

Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, μετά την  παρέμβαση  οι πελάτες είναι πιο πιθανό να υλοποιήσουν το πλάνο τους και δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι με την επιλογή καριέρας τους. (Whiston, S. C., Sexton, T. L., & Lasoff, D. L. ,1998).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *